Kornuit

Actievoorwaarden Maak kans op een Kornuit Seatzac

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van het product Kornuit Pils. De actie wordt gehouden in vestigingen van verschillende deelnemende winkeliers, zijnde ieder afzonderlijk de aanbieder van deze actie ("aanbieder");
 • De actie en actieperiode zal duidelijk kenbaar weergegeven zijn in de betreffende deelnemende supermarkt van aanbieder;
 • De actie duurt twee weken en vindt plaats in de periode gelegen in week 27 tot en met week 39 ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Grolsch website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.grolsch.nl
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website (www.grolsch.nl) geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Onder de deelnemers wordt een Kornuit Seatzac verloot. Er wordt 1 Seatzac verloot in iedere supermarkt waar de actie gehouden wordt;
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode bij de betreffende aanbieder één van de onderstaande actieproducten aan te schaffen en de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer en te worden ingeleverd in de daarvoor bedoelde inlever box bij de aanbieder waar het actieproduct is aangeschaft;
 • De actieproducten zijn:
  • Kornuit Pils krat à 24 flesjes;
  • Kornuit Pils sixpack à 6 flesjes.

Prijs:

 • Binnen de actie kan per aanbieder 1 Kornuit Seatzac worden gewonnen. Dit gaat om de Kornuit Seatzac die bij de aanbieder op de winkelvloer staat;
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld;
 • De prijs zal alleen worden toekend aan mensen woonachtig op adressen in Nederland;
 • In totaal worden door Grolsch 350 Kornuit Seatzacs verloot, met een totaalwaarde van €7000,-

Winnaars:

 • De winnaar van de Kornuit Seatzac zal uitgeloot worden middels een trekking. De deelnemende supermarkt zal de winnaar rechtstreeks inlichten;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch en/of enige door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Privacy

 • Alle gegevens die worden verzameld in het kader van de actie zullen worden bewaard in een bestand bij de betreffende aanbieder en worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie en zullen vervolgens worden vernietigd. De kassabon wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of het betreffende actieproduct tijdens de actieperiode bij de betreffende aanbieder is gekocht. Het staat u vrij de overige gekochte producten op de kassabon onleesbaar te maken. Indien een deelnemer zijn/haar gegevens wil aanpassen kan ook dit gemeld worden via mkt@grolsch.nl;
 • Voor meer informatie over de wijze waarop Grolsch persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookiepolicy op onze website: www.ontdekkornuit.nl.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x Pleinvrees Am Strand Festival TBA 2018:
Vind de 5 verschillen, geef aan met wie je naar Pleinvrees Am Strand Festival (hierna: "Pleinvrees) wilt en maak kans op Pleinvrees Am Strand Festival kaarten + toegang tot To Be Announced!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit
 • De actie vindt plaats van 15 mei 2018 16:00 uur tot 17 mei 2018 16:00 uur ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven welke 5 verschillen in de foto staan en met wij hij/zij naar Pleinvrees wilt.

Prijzen:

 • Binnen de actie kunnen 26 Pleinvrees kaarten voor 19 mei 2018 worden gewonnen (door een of meerdere winnaars);
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 26 Pleinvrees kaarten verstrekt ter waarde van €780,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaars van de Pleinvrees kaarten zullen op basis van de opgegeven redenatie gekozen worden op 17 mei 2018 waarna de winnaar door/namens Grolsch zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x DGTL TBA:
Tag 3 vrienden, geef aan waarom jullie naar DGTL moeten en maak kans op 4 x DGTL kaarten + toegang tot To Be Announced!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit;
 • De actie vindt plaats van 29 augustus 2018 16:00 uur tot 30 augustus 2018 12:00 uur ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven waarom hij en zijn 3 vrienden naar DGTL willen.

Prijzen:

 • Binnen de actie kunnen 10 sets van 4 DGTL kaarten worden gewonnen door 10 winnaars, waarvan 5 sets van 4 DGTL kaarten geldig zijn voor zaterdag 31 maart 2018 en 5 sets van 4 DGTL kaarten voor zondag 1 april 2018;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 10 sets van 4 DGTL kaarten verstrekt ter waarde van €200,00 per set.

Winnaars:

 • De winnaars van de DGTL kaarten zullen op basis van de opgegeven redenatie gekozen worden op 30 augustus 2018 waarna de winnaar door/namens Grolsch zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x Pleinvrees TBA:
Tag 4 vrienden, geef aan waarom jullie naar Pleinvrees moeten en maak kans op 5x Pleinvrees kaarten + toegang tot To Be Announced!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit;
 • De actie vindt plaats van 29 augustus 10:00 uur tot 30 augustus 16:00 uur ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven waarom hij en zijn 4 vrienden naar Pleinvrees willen.

Prijzen:

 • Binnen de actie kan 1 set van 5 Pleinvrees kaarten worden gewonnen door één winnaar voor 2 september 2017;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 1 sets van 5 Pleinvrees kaarten verstrekt ter waarde van €250,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaars van de Pleinvrees kaarten zullen op basis van de opgegeven redenatie gekozen worden op 30 augustus 2017 waarna de winnaar door/namens Grolsch zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x Voltt:
Tag 4 vrienden, geef aan waarom jullie naar Voltt moeten en maak kans op 5x Voltt kaarten!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit;
 • De actie vindt plaats van 22 augustus 16:00 uur tot 24 augustus 16:00 uur ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven waarom hij en zijn 4 vrienden naar Voltt willen.

Prijzen:

 • Binnen de actie kan 1 set van 5 Voltt kaarten worden gewonnen door één winnaar voor 26 augustus 2017;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 1 sets van 5 Voltt kaarten verstrekt ter waarde van €250,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaars van de Voltt kaarten zullen op basis van de opgegeven redenatie gekozen worden op 24 augustus 2017 waarna de winnaar door/namens Grolsch zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x Straf_Werk TBA:
Tag 4 vrienden, geef aan waarom jullie naar Straf_Werk moeten en maak kans op 5x Straf_Werk kaarten + toegang tot ‘To Be Announced’!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit;
 • De actie vindt plaats van 11 augustus 16:00 uur tot 16 augustus 17:00 uur ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven waarom hij en zijn 4 vrienden naar Straf_Werk willen.

Prijzen:

 • Binnen de actie kan 1 set van 5 Straf_Werk kaarten worden gewonnen door één winnaar voor 19 augustus 2017;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 1 sets van 5 Straf_Werk kaarten verstrekt ter waarde van €250,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaars van de Straf_Werk kaarten zullen op basis van de opgegeven redenatie gekozen worden op 16 augustus 2017 waarna de winnaar door/namens Grolsch zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x Best Kept Secret:
Maak kans op 4 weekendtickets, inclusief overnachting in een Festipi en een exclusieve backstage rondleiding.

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit;
 • De actie vindt plaats van 13 juni 2017 12:00 uur tot 16 juni 16:00 uur ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven waarom hij en zijn 3 vrienden naar Best Kept Secret willen.

Prijzen:

 • Binnen de actie kan 1 set van 4 weekend kaarten (en overnachting) voor Best Kept Secret, op 17 en 18 juni 2017, worden gewonnen door één winnaar;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 1 set van 4 Best Kept Secret kaarten + overnachting in Festipi verstrekt ter waarde van €600,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaar van de Best Kept Secret kaarten zullen op basis van de opgegeven redenatie gekozen worden op 16 juni 2017 waarna de winnaar door/namens Grolsch zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x Drift TBA:
Tag 4 vrienden, geef aan waarom jullie naar Drift moeten en maak kans op 5x Drift kaarten + toegang tot ‘To Be Announced’!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit;
 • De actie vindt plaats van 20:00 tot 20:10 op 6 juni 2017 ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven waarom hij en zijn 4 vrienden naar Drift willen.

Prijzen:

 • Binnen de actie kan 1 set van 5 Drift kaarten worden gewonnen door één winnaar voor 10 juni 2017;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 1 sets van 5 Drift kaarten verstrekt ter waarde van €250,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaars van de Drift kaarten zullen op basis van de opgegeven redenatie gekozen worden op 7 juni 2017 waarna de winnaar door/namens Grolsch zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit – Festival 2017

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: Grolsch) ten behoeve van haar bier: "Kornuit";
 • De actie loopt van 18 april 2017 0:00 uur tot en met 31 augustus 2017 23:59 uur ("actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis, waarbij de kosten met betrekking tot gebruik van het internet voor rekening van de deelnemer komen;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Deelnemers kunnen net zo vaak meedoen als zij zelf willen, zij kunnen echter maar 1 (één) keer een prijs winnen;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl/actievoorwaarden;
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn;
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de Belastingdienst;
 • Grolsch handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur);
 • Deelname is uitgesloten voor diegene die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische  zinbetrokkenen zijn bij deze actie;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Actie/prijzen:

 • Maak kans op twee festivaltickets (dagkaarten) van een festival naar keuze uit het door Grolsch beschikbaar gestelde aanbod gepubliceerd op www.ontdekkornuit.nl;
 • De beschikbare festivals worden continue bijgewerkt, waarbij er festivals af kunnen vallen en nieuwe festivals bij kunnen komen;
 • De totale waarde van het prijzenpakket is  afhankelijk van de door de deelnemers met een actiecode gemaakte keuze uit het beschikbare aanbod. Het totale prijzenpakket van de actie bestaat uit 300 festivalkaarten (150 prijzen) variërend in prijs per stuk van €25,- tot €85,-.

Deelname en winnaars:

 • Om deel te nemen dient de deelnemer de unieke actiecode - die te vinden is op de deelnemende Kornuit actieverpakkingen - in te voeren op www.ontdekkornuit.nl;
 • De deelnemer dient vervolgens een keuze te maken uit het op dat moment beschikbare aanbod van de festivals. De keuze van de twee tickets kunnen niet verdeeld worden over verschillende festivals;
 • Deelnemers dienen bij het invoeren van de actiecode en voor het doorgeven van de keuze de gevraagde persoonsgegevens achter te laten;
 • Voorafgaand aan de actie zijn op onafhankelijke wijze de tijdstippen vastgesteld waarop de winnaars worden aangewezen, Dit betekent dat de eerste deelnemer die na het vastgestelde tijdstip zijn code invoert en aan de verdere voorwaarden voldoet wint;
 • Nadat met de actiecode een definitieve keuze voor een festival is gemaakt kan de keuze niet ongedaan worden gemaakt om de actiecode opnieuw in te voeren voor een ander festival;
 • Na afloop van de actieperiode kunnen de actiecodes niet meer worden ingevoerd en kan de prijs niet meer worden geclaimd;
 • Deelnemers krijgen direct na het invoeren van de actiecode bericht over het wel of niet winnen van de gekozen festival tickets;
 • Grolsch neemt contact op met de winnaar ten behoeve van de verstrekking van de prijs.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch en/of door haar ingeschakelde aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch dan wel betreffende derde is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch is  niet aansprakelijk voor enig verlies van de actiecode. Grolsch is voorts niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging, niet tijdige ontvangst van de gewonnen prijs in welke vorm dan ook, alsmede niet aansprakelijk indien het festival geen doorgang vindt of in haar opzet wordt aangepast;
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Voor het overige zijn de privacyvoorwaarden van toepassing zoals weergegeven op www.ontdekkornuit.nl/privacywww.ontdekkornuit.nl, voor zover deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x DGTL TBA:
Tag 4 vrienden, geef aan of jullie 15 óf 16 april naar DGTL willen en maak kans op 5x DGTL kaarten + toegang tot ‘To Be Announced’!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit;
 • De actie vindt plaats van 17:00 tot 17:10 op 11 april 2017 ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website www.ontdekkornuit.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Grolsch en/of alsmede voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer 4 vrienden taggen en aangeven of de deelnemer 15 óf 16 april naar DGTL willen.

Prijzen:

 • Binnen de actie kan 1 set van 5 DGTL kaarten worden gewonnen door één winnaar;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 2 sets van 5 DGTL kaarten verstrekt ter waarde van €500,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaars van de DGTL kaarten zullen uitgeloot worden middels een trekking op 12 april 2017, waarna de winnaar door Goud UberConnected zal worden benaderd;
 • Mocht er binnen de aangegeven actieperiode geen winnaar gevonden worden dan zal er een tweede bericht en loting volgen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Kornuit x ADE Passe Partout winactie 2016:
laat weten welke locatie is bedoeld met de gegeven hint en maak kans op 2 Passe Partouts voor het ADE t.w.v. €440,- per stuk!

Algemeen:

 • Deze actie (hierna: "de actie") is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: "Grolsch") in het kader van de promotie van het merk Kornuit en wordt uitgevoerd door Amsterdam Dance Event (Hierna: "ADE") ;
 • De actie vindt plaats van 11:00 op 13 oktober 2016 tot en met 12:00 op 17 oktober 2016 ("de actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland;
 • Grolsch is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website        www.ontdekkornuit.nlgeplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, danwel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de belastingdienst;
 • De aanbieder handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen bij de aanbieder worden ingediend, maar ook per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 16:30);
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Grolsch en/of Buma/Stemra alsmede voor diegenen die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Actiedeelname:

 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de Kornuit Facebook pagina te reageren op de geïnitieerde actiepost of eventuele reminderpost. Door te reageren neemt de deelnemer deel aan de actie. In een reactie moet de deelnemer aangeven welke locatie volgens hem/haar wordt bedoeld aan de hand van de gegeven hint in de actiepost of de eventuele reminderpost. Deelnemers worden geacht hun deelname kenbaar te maken enkel via een reactie op Facebook;
 • Locaties mogen genoemd worden in een exacte, gedetailleerde omschrijving van de locatie danwel in coordinaten (via de knop "locatie delen" op Facebook);
 • Een deelnemer kan zijn/haar deelname aanpassen of intrekken via Facebook.

Prijzen:

 • Binnen de actie kunnen 2 passe-partouts voor het ADE programma worden gewonnen door één winnaar;
 • In totaal wordt in het kader van de actie door Grolsch 2 passe-partouts verstrekt ter waarde van €880,00 totaal.

Winnaars:

 • De winnaar van de passe-partouts  zal uitgeloot worden middels een trekking uit de juiste antwoorden op 17 oktober 2016 op of omstreeks om 17:00, waarna de winnaar door Grolsch zal worden benaderd. Grolsch zal zorgen voor communicatie met de organiserende partij vanuit ADE (Buma/Stemra);
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch aan het beheer van haar online kanalen besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de aanbieder en/of enige door hen ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch en/of aanbieder betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Grolsch en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Grolsch van toepassing zoals weergegeven op www.grolsch.nl/privacy, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden en voor zover de deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Grolsch Kornuit – Festival

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: Grolsch) ten behoeve van haar bier: "Kornuit";
 • De actie loopt van 21 maart 2016 0:00 uur tot en met 31 augustus 2016 23:59 uur ("actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis, waarbij de kosten met betrekking tot gebruik van het internet voor rekening van de deelnemer komen;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Deelnemers kunnen net zo vaak meedoen als zij zelf willen, zij kunnen echter maar 1 (één) keer een prijs winnen;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Kornuit website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.ontdekkornuit.nl/actievoorwaarden;
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn;
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld; Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten; Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de Belastingdienst;
 • Grolsch handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur);
 • Deelname is uitgesloten voor diegene die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokkenen zijn bij deze actie;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Actie/prijzen:

 • Maak kans op twee festivaltickets (dagkaarten) van een festival naar keuze uit het door Grolsch beschikbaar gestelde aanbod gepubliceerd op www.ontdekkornuit.nl;
 • De beschikbare festivals worden continue bijgewerkt, waarbij er festivals af kunnen vallen en nieuwe festivals bij kunnen komen;
 • De totale waarde van het prijzenpakket is afhankelijk van de door de deelnemers met een actiecode gemaakte keuze uit het beschikbare aanbod. Het totale prijzenpakket van de actie bestaat uit 328 festivalkaarten (164 prijzen) variërend in prijs per stuk van €25,- tot €85,-.

Deelname en winnaars:

 • Om deel te nemen dient de deelnemer de unieke actiecode - die te vinden is op de deelnemende Kornuit actieverpakkingen - in te voeren op www.ontdekkornuit.nl;
 • Men kan ook een actiecode krijgen door zich via www.ontdekkornuit of www.facebook.com/ontdekkornuit in te schrijven in de Kornuit database en deel te nemen aan een online onderzoek. Men ontvangt eenmalig een e-mail waarbij gevraagd wordt naar zijn of haar favoriete muziekstijl. De deelnemer dient vervolgens een keuze te maken uit het op dat moment beschikbare aanbod van de festivals. De keuze van de twee tickets kunnen niet verdeeld worden over verschillende festivals;
 • Deelnemers dienen bij het invoeren van de actiecode en voor het doorgeven van de keuze de gevraagde persoonsgegevens achter te laten;
 • Voorafgaand aan de actie zijn op onafhankelijke wijze de tijdstippen vastgesteld waarop de winnaars worden aangewezen, Dit betekent dat de eerste deelnemer die na het vastgestelde tijdstip zijn code invoert en aan de verdere voorwaarden voldoet wint;
 • Nadat met de actiecode een definitieve keuze voor een festival is gemaakt kan de keuze niet ongedaan worden gemaakt om de actiecode opnieuw in te voeren voor een ander festival;
 • Na afloop van de actieperiode kunnen de actiecodes niet meer worden ingevoerd en kan de prijs niet meer worden geclaimd;
 • Deelnemers krijgen direct na het invoeren van de actiecode bericht over het wel of niet winnen van de gekozen festival tickets;
 • Grolsch neemt contact op met de winnaar ten behoeve van de verstrekking van de prijs.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch en/of door haar ingeschakelde aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch dan wel betreffende derde is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies van de actiecode. Grolsch is voorts niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging, niet tijdige ontvangst van de gewonnen prijs in welke vorm dan ook, alsmede niet aansprakelijk indien het festival geen doorgang vindt of in haar opzet wordt aangepast;
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Voor het overige zijn de privacyvoorwaarden van toepassing zoals weergegeven op www.ontdekkornuit.nl/privacy, voor zover deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Actievoorwaarden Grolsch Kornuit:
Maak kans op een Kornuit verrassingspakket bij inschrijving op www.ontdekkornuit.nl

Algemeen:

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: Grolsch) ten behoeve van haar bier: "Kornuit";
 • De actie loopt van 1 januari 0.01 uur 2016 tot en met 31 maart 2016 23:59 uur ("actieperiode");
 • Deelname aan de actie is gratis, waarbij de kosten met betrekking tot gebruik van het internet voor rekening van de deelnemer komen;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Deelnemers kunnen op meerdere manieren deelnemen aan de actie:
  • Deelnemers kunnen zich 1 (één) keer inschrijven op www.ontdekkornuit.nl;
  • Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de actie op de facebookpagina van Kornuit;
  • Na inschrijving op www.ontdekkornuit.nl en/of via de facebookpagina van Kornuit kunnen deelnemers de actie onder de aandacht brengen door deze te delen via Facebook of Twitter. Delen van de actie geeft deelnemers een extra kans op winnen van een kornuit pakket.
 • Elke deelnemer kan dus meerdere kansen hebben op de prijs, echter kan iedere deelnemer het Kornuit verrassingspakket maar 1 keer winnen;
 • Op deze actie zijn tevens de voorwaarden van de Grolsch website van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden www.grolsch.nl/voorwaarden;
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn;
 • Grolsch is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziende versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld;
 • Grolsch kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Grolsch worden afgedragen aan de Belastingdienst;
 • Grolsch handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur);
 • Deelname is uitgesloten voor diegene die op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokkenen bij deze actie;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;

Actie/prijzen:

 • Het prijzenpakket bestaat uit drie Kornuit verrassingspakketten ter waarde van €80, - per stuk. Elke deelnemer maakt kans op één Kornuit verrassingspakket;
 • Je kunt deelnemen aan de actie door je in te schrijven op de website (www.ontdekkornuit.nl) of op de facebookpagina van Kornuit (www.facebook.com/ontdekkornuit) door het achterlaten van je persoonlijke gegevens. Voor deze deelnemers zijn twee verrassingspakketten beschikbaar;
 • Daarnaast kunnen deelnemers na inschrijving op www.ontdekkornuit.nl of de facebookpagina van Kornuit deze actie delen met vrienden via Facebook of Twitter. Voor deze deelnemers is één extra verrassingspakket beschikbaar en zodoende maken zij kans op één van de drie verrassingspakketten.

Deelname en winnaars:

 • Om deel te nemen dient de deelnemer zich in te schrijven op www.ontdekkornuit.nl of via de facebookpagina van Kornuit met zijn/haar persoonsgegevens;
 • De winnaar wordt automatisch gekozen. Er worden twee willekeurige momenten gekozen gedurende de looptijd van de actie voor de deelnemers die enkel inschrijven en 1 willekeurig moment voor de deelnemers die inschrijven en delen. De eerst volgende inschrijver of deler na dit gekozen moment, wint het verrassingspakket. Iedere maand in 2016 wordt er één winnaar gekozen, zodoende zijn er 3 verrassingspakketten;
 • Nadat de winnaar is gekozen, neemt Grolsch binnen twee weken contact op met de winnaar ten behoeve van de verstrekking van de prijs.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch en/of door haar ingeschakelde aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch dan wel betreffende derde is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Grolsch is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging, niet tijdige ontvangst van de gewonnen prijs in welke vorm dan ook;
 • Grolsch is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Gegevens:

 • De gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zullen worden gebruikt voor zover nodig ter uitvoering van de actie. Daarnaast gaan deelnemers akkoord met de privacy statement en worden de persoonlijke gegevens gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van nieuws, speciale acties en evenementen van Kornuit;
 • De privacyvoorwaarden van Grolsch zijn van toepassing zoals weergegeven op www.ontdekkornuit.nl, voor zover deelnemer niet anderszins reeds specifieke toestemming heeft verleend voor het gebruik van de gegevens door Grolsch.

Toepasselijk recht en geschillen:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.
Made of moments
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. overAlcohol

Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn

Ontdek Kornuit
Vul je geboortedatum in

Als je gebruik maakt van deze site worden er cookies achtergelaten op je computer. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de site. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik zul je (misschien) verder op de site om toestemming worden gevraagd. Om meer te lezen over de inhoud en werking van de (noodzakelijke) cookies verwijzen we je naar ons privacystatement.