Skip directly to content

Privacy & Cookies

1. Privacy statement

In dit privacy statement hebben wij aangegeven voor welke doeleinden Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven als bedoeld in artikel 2:24b BW (“Grolsch”) persoonlijke gegevens verwerken en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Onze website kan links bevatten naar websites van andere bedrijven die geen onderdeel zijn van Grolsch. Dit privacy en cookie statement is niet van toepassing op deze websites. We adviseren u de algemene voorwaarden, privacy- en cookie statement te controleren van elke website die u bezoekt.

1.1. Verwerking van gegevens.

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze website (www.ontdekkornuit.nl) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, volledige naam (uw voor- en achternaam), geboortedatum, uw huis- (of werk-) adres, uw e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum, IP adres en persoonlijke voorkeuren voor bijvoorbeeld activiteiten en producten.

1.2. Gebruik van informatie

De persoonlijke gegevens die u verstrekt worden alleen door Grolsch en de aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt, alsmede door Grolsch ingeschakelde derde die ten behoeve van Grolsch werkzaamheden verrichten. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden.

Uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de aankoop in de (web)shop of de aanmelding voor een brouwerijtour;
  • om beter inzicht te krijgen in (uw) voorkeuren en interesses in de producten, merken en overige activiteiten van Grolsch;
  • voor de controle en vastlegging van uw leeftijd in relatie tot de (wettelijke) regels en voorschriften omtrent alcoholhoudende dranken;
  • om u op de hoogte te houden van nieuws, acties en evenementen en producten van Grolsch;
  • in het kader van deelname aan een promotie, wedstrijd of actie van Grolsch;

Als er een ander doel is om gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens dan zullen wij u dit melden op het moment dat wij uw gegevens verzamelen. Overigens geldt dat indien u uw persoonlijke informatie invoert, u toestemming geeft voor het gebruik hiervan voor de aangegeven doeleinden.

U kunt er ook voor kiezen om via social media (bijv. facebook, twitter) contact met ons op te nemen of informatie over onze producten te krijgen. Dit statement is niet van toepassing op persoonlijke data die u verstrekt op/via social media websites. Voor dergelijke websites is veelal een eigen statement van toepassing. Deze vallen niet onder onze invloedsfeer. Wij raden u dan ook aan de voorwaarden te lezen van de betreffende social media websites die u gebruikt

1.3. Wat wij verder doen met uw persoonlijke informatie?

Van tijd tot tijd kunnen we ook on-line onderzoeken uitvoeren of vragenlijsten rondsturen om uw ideeën, meningen of suggesties over hoe wij onze sites, producten of diensten voor u kunnen verbeteren, te verzamelen.

1.4. Openbaarmaking van uw gegevens.

Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen zullen wij zonder uw voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens over u onthullen. Deze uitzonderingen zijn:

  • indien wij op basis de wet gedwongen worden om gegevens vrij te geven, als dat aan de orde is zullen wij dat ook moeten doen.
  • als wij reden hebben om aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, in contact te komen met of een juridische procedure aanhangig te maken tegen iemand die mogelijkerwijs schade toebrengt aan de rechten of eigendommen van Grolsch of van anderen die door deze activiteiten geschaad zou kunnen worden, ofwel die deze rechten of eigendommen (opzettelijk dan wel onopzettelijk) aantast.

1.5. Opslag van persoonsgegevens

Grolsch kan besluiten de opslag van de persoonsgegevens buiten de Europese Unie te laten plaatsvinden. In een dergelijk geval zal Grolsch te allen tijde handelen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 76 Wet bescherming persoonsgegevens.

1.6. Ons inschrijvingsbeleid

Als u zich bij ons inschrijft om op de hoogte gehouden te worden van nieuws, acties en evenementen van Grolsch, zult u een e-mail ontvangen waarin uw inschrijving bevestigd wordt. Als u niet langer elektronische commerciële berichten van Grolsch wenst te ontvangen, kun u dat te allen tijde aangeven via een link in de ontvangen e-mail.

1.7. Inzage, correctie en verwijdering

Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet (langer) juist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, kun u Grolsch verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hiervoor kun u een bericht sturen naar: Klantenservice op mailadres mkt@grolsch.nl.

2. Gebruik van 'cookies'

2.1 Wat zijn cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies helpen “websiteverkeer” te analyseren. Cookies helpen webapplicaties om naar u als individu te reageren. Cookies maken het websurfen makkelijker voor u doordat zij uw voorkeuren voor u bewaren. Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina's een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen. Het gebruik van cookies is wijdverbreid.

2.2. Welke cookies gebruikt Grolsch

Op de website www.grolsch.nl treft u de volgende cookies aan:

  1. Agecheck: alvorens u toegang te verlenen tot de website wenst Grolsch vast te stellen of u de minimale leeftijd heeft van 18 jaar. Hiervoor wordt u gevraagd uw geboortedatum in te vullen.
  2. Shoppingcookies: als u een aanschaf wenst te doen in de op de website aanwezige webshop moeten ook bepaalde gegevens worden vastgelegd. Als deze gegevens niet worden vastgelegd is het doen van aankopen niet mogelijk.
  3. statistiek cookies: Deze cookies herkennen en tellen de gebruikers van de website, zo worden browsersysteemgegevens, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, site waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek vastgelegd voor de duur variërend van 6 maanden tot 2 jaren. Doordat deze gegevens ons laten zien hoe en wanneer gebruikers een site gebruiken, helpen deze statistiekcookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet. 


Grolsch gebruikt Google Analytics voor analyseren van informatie die statistiek cookies verzamelen. Google bewaart informatie verzameld door cookies op webservers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie ook doorspelen naar derden. Dit kan doordat ze hiertoe door wetgeving worden gedwongen of wanneer derden informatie gebruiken namens Google. Google zal uw IP adres niet linken aan andere data die door Google wordt bewaard.

2.3. Overige / onvoorziene cookies.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

2.4. Hoe kunt u cookies controleren en verwijderen

U kunt de files verwijderen die cookies bevatten. Deze files zijn opgeslagen als onderdeel van uw internet browser. In uw browser settings kunt u instellingen aanpassen zodat u gebruik van cookies door Grolsch (of elke andere website) kunt beperken of blokkeren.

De ‘Help’ functie in uw browser kan u uitleggen hoe u dit kan doen. Let op dat u door het weigeren van cookies mogelijk niet alle functies van de website optimaal benut.

Indien u meer informatie zoekt, kunt u dit vinden op https://www.consuwijzer.nl/. Deze site bevat meer uitleg over uw rechten als consument. Daarnaast kunt u de website www.aboutcookies.org (Engels) raadplegen, die voor verschillende browsers aangeeft hoe u uw cookie instellingen kunt aanpassen.

3. Acceptatie van deze voorwaarden

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy of cookie statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in dit statement aan te brengen. Wanneer u van deze en andere Grolsch-sites gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy en cookie statement te hebben geaccepteerd.

Door gebruik van onze websites en / of het verstrekken van persoonlijke informatie, verklaart u in te stemmen met de voorwaarden van dit statement.

4. Contact opnemen

Voor vragen over het privacy en cookie statement kunt u contact opnemen met ons via mkt@grolsch.nl

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V